Photo Photo Photo Photo
Почетна  //  СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА

Саветовалишта

Подаци о дому здравља

Дом здравља Савски венац

Улица Пастерова 1, 11000 Београд

Телефон:  206 88 00 Fax: 206 88 02

ПИБ: 100268504

Матични број: 7030991

Ж.Р. - буџетска средства  :840-610661-87

Ж.Р. - сопствена средства:840-610667-69

Банка: Управа трезора Стари град

Локација дома здравља