Почетна  //  Контакт телефони
ЦЕНТРАЛА ДОМА ЗДРАВЉА,  Пастерова 1 2068 800   
     
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва
   
I Здравствена станица - Ломина 39 3616 332  
II Здравствена станица - Војводе Миленка 4-6 3616 329  
III Здравствена станица - Пастерова 1 2068 867  
IV Здравствена станица - Горњачка 20 2647 770  

V Здравствена станица  Косте Главинића 3а

2651 723

 
VI Здравствена станица - Лопудска 1 2660 080  
Кућно лечење 2068 866  
Превентивни центар  2068 870  
Поливалентна патронажна служба 3616 339  
Нутрициониста 0648219260 6962 742
     
Служба за здравствену заштиту деце и омладине   2068 814  
Дечије одељење - Ресавска 69 2068 814  
Школско одељење - Војводе Миленка 35 3616 084  
Школска амбуланта - Косте Главинића 3а    
Школска и дечија амбуланта - Лопудска 1 2660 080  
     
Служба за здравствену заштиту жена - Пастерова 1 2068 880  
Одсек јувенилне гинекологије - Војводе Миленка 35 3616 339  
     
Стоматолошка здравствена заштита
 
 
Стоматолошка здравствена заштита деце - Војводе Миленка 35 2658 680  
Стоматолошка здравствена заштита одраслих - Пастерова 1 6962 751  
     
Специјалистичко консултативне службе  
Интерна медицина - Пастерова 1 2068 882  
Офталмологија - Пастерова 1 2068 875  
Офталмологија за децу - Војводе Миленка 35 2658 680  
ОРЛ - Пастерова 1 6962 753  
Психијатрија - Пастерова 1 2068 878  
Психолог - одрасли - Пастерова 1 2068 877  
Логопед-Дефектолог - Пастерова 1 2068 886  
Логопед - Војводе Миленка 35   3616 339 0648219260
Психолог - деца - Војводе Миленка 35 
3616 339 0648219260
Физикална медицина и рехабилитација - Војводе Миленка 35 2684 984  
Здравствена статистика и информатика 2068 897  
     
Дијагностичке службе    
Рендген кабинет - Пастерова 1 2068 881  
Ултразвучни кабинет - Пастерова 1 2068 887  
Лабораторијска дијагностика - Пастерова 1 2068 868  
     
Медицина рада 6962 736