Почетна  //  Контакт телефони
ЦЕНТРАЛА ДОМА ЗДРАВЉА,  Пастерова 1  2068 800
   
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва - Пастерова 1 2068 860
I Здравствена станица - Ломина 39 3616 332
II Здравствена станица - Војводе Миленка 4-6 3616 329
III Здравствена станица - Пастерова 1 2068 860
IV Здравствена станица - Горњачка 20 2647 770

V Здравствена станица - COVID амбуланта - Косте Главинића 3а

V Здравствена станица -  Косте Главинића 3а

2651 723

 2651 275

VI Здравствена станица - Лопудска 1 2660 080
Кућно лечење 2068 866
Поливалентна патронажна служба 3616 339
Превентивни центар 3619 088 лок 111
   
Служба за здравствену заштиту деце и омладине   2068 814
Дечије одељење - Ресавска 69 2068 814
Школско одељење - Војводе Миленка 35 3616 084
Школска амбуланта - Косте Главинића 3а  
Школска и дечија амбуланта - Лопудска 1 2660 080
   
Служба за здравствену заштиту жена - Пастерова 1 2068 880
Одсек јувенилне гинекологије - Војводе Миленка 35 3616 339
   
Стоматолошка здравствена заштита - Пастерова 1  3629 364
Стоматолошка здравствена заштита деце - Војводе Миленка 35 2658 680
Стоматолошка здравствена заштита одраслих - Пастерова 1 3629 364
   
Специјалистичко консултативне службе
Интерна медицина - Пастерова 1 2068 882
Офталмологија - Пастерова 1 2068 875
Офталмологија за децу - Војводе Миленка 35 2658 680
ОРЛ - Пастерова 1 3619 088 лок 112
Психијатрија - Пастерова 1 2068 878
Психолог - одрасли - Пастерова 1 2068 877
Логопед-Дефектолог - Пастерова 1 2068 886
Логопед - Војводе Миленка 35 3616 339
Психолог - деца - Војводе Миленка 35 3616 339
Физикална медицина и рехабилитација - Војводе Миленка 35 2684 984
Здравствена статистика и информатика 2068 897
   
Дијагностичке службе  
Рендген кабинет - Пастерова 1 2068 881
Ултразвучни кабинет - Пастерова 1 2068 887
Лабораторијска дијагностика - Пастерова 1 2068 868
   
Медицина рада 2657 924