Почетна  //  Документа
 strateski planm 2020  fin plan m plan jn 22 m struktura dzsv 
 Стрaтешки плaн

Финансијски план 2024

 План јавних набавки 2024

Структура запослених 

 statutdzm  rac pravilnik  otpad plan m
Стaтут

Прaвилник o рaчунoвoдству

Информатор о раду  План управљања отпадом
       
 Правилник о систематизацији