ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк пре подне пре подне на боловању  
 Утoрaк пре подне пре подне на боловању  
 Средa пре подне пре подне на боловању  
 Четвртак пре подне пре подне на боловању  
 Петaк пре подне пре подне на боловању  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80; 

НАПОМЕНА: Прегледи деце се обављају у амбуланти офталмолога у Пастеровој 1

   др Л. Ристић      
 Пoнедељaк годишњи одмор      
 Утoрaк годишњи одмор      
 Средa годишњи одмор      
Четвртак годишњи одмор      
 Петaк годишњи одмор