ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк службено одсутна после подне пре подне  
 Утoрaк службено одсутна после подне пре подне  
 Средa службено одсутна после подне пре подне  
 Четвртак службено одсутна службено одсутна пре подне  
 Петaк службено одсутна службено одсутна пре подне  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80; 

НАПОМЕНА: Прегледи деце се обављају у амбуланти офталмолога у Пастеровој 1

   
     
 Пoнедељaк        
 Утoрaк        
 Средa        
Четвртак        
 Петaк