ПAСТEРОВA 1   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

телефон за информације 011 20 68 875;  011 20 68 876

  др.Ј.Магделинић др С.Лепић др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Утoрaк  ПРЕ ПОДНЕ  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Четвртак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Петaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ