Од среде, 5.1.2022.год. због погоршања епидемиолошке ситуације здрaвственa aмбулaнта у ул. Косте Главинића 3а ЦЕЛА ПРЕЛАЗИ У КОВИД СИСТЕМ.

Корисници услуга ове здравствене станице који немају респираторне симптоме, прегледе могу обавити у централној згради Дома здраља, ул. Пастерова 1