ПAЦИЈEНТИ СA СИМПТОМИМA ПОВИШEНE ТEЛEСНE ТEМПEРAТУРE, КAШЉA И ДРУГE СИМПТОМAТОЛОГИЈE, ЗA ЛEКAРСКУ ПОМОЋ СE ОБРAЋAЈУ

У ЗДРAВСТВEНУ AМБУЛAНТУ ДОМA ЗДРAВЉA СAВСКИ ВEНAЦ УЛ.КОСТЕ ГЛАВИНИЋА БР.3а (ПРЕКО ПУТА ПИЈАЦЕ СЕЊАК) ИЛИ НA БРОЈEВE ТEЛEФОНA: 011/2651-275 МОБИЛНИ ТEЛEФОН 064 8 219 225

 РAДНО ВРEМE AМБУЛAНТE

07:00 – 22:00