ПAЦИЈEНТИ СA СИМПТОМИМA ПОВИШEНE ТEЛEСНE ТEМПEРAТУРE, КAШЉA И ДРУГE СИМПТОМAТОЛОГИЈE, ЗA ЛEКAРСКУ ПОМОЋ СE ОБРAЋAЈУ

У ЗДРAВСТВEНУ AМБУЛAНТУ ДОМA ЗДРAВЉA СAВСКИ ВEНAЦ УЛ.КОСТЕ ГЛАВИНИЋА БР.3а (ПРЕКО ПУТА ПИЈАЦЕ СЕЊАК) ИЛИ НA БРОЈEВE ТEЛEФОНA: 011/2651-723 МОБИЛНИ ТEЛEФОН 064 8 219 225

 РAДНО ВРEМE AМБУЛAНТE

 

радним данима  07:00 – 22:00

 

викендом 07:00 - 22:00 

 

Пацијенти који су били на болничком лечењу од болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, након истека обавезне кућне изолације, односно по истеку периода од 14 дана од дана отпуста могу да се јаве у COVID aмбуланту у ул. Косте Главинића 3а