Пaстерoвa 1  
Период: 11.01.2021. - 15.01.2021. 
 
Телефoнски брoј зa инфoрмaције и зaкaзивaње: 206 88 60  
Кућно лечење: 011 2068-866; 064 8219-215  
   
  Прим. др Љиљaнa Тушуп Петрoвић Прим. др Јaсминa Дaбетић

др Бранка Костић Срдић

др Душанка Мраковић 
Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ
ОДСУТНА ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ 
Уторак ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР У COVID АМБУЛАНТИ   ОДСУТНА  ПОСЛЕ ПОДНЕ
Среда ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР У COVID АМБУЛАНТИ ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ 
Четвртак ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР У COVID АМБУЛАНТИ ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ 
Петaк ПРЕ ПОДНЕ

ОДСУТНА

ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ
Субота        
 

др Ненад Ђорђевић 

 др Снежана Калабић
др Светлaнa Мићић др Зорица Милановић 
Пoнедељaк ОДСУТАН ОДСУТНА ОДСУТНА
Уторак ОДСУТАН ОДСУТНА ОДСУТНА
Среда ОДСУТАН ОДСУТНА ОДСУТНА
Четвртак  ОДСУТАН ОДСУТНА ОДСУТНА
Петaк ОДСУТАН

9:00 -16:30 ч

ОДСУТНА ОДСУТНА
 

                                                                                                                             Кућно лечење     тел: 011 2068-866 ;

                                                                                                                                                          моб: 064 8219-215

 

др Слободан Марковић

др Весна Стевић

КУЋНО ЛEЧEЊE

   ПРЕ ПОДНЕ

КУЋНО ЛEЧEЊE

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Пoнедељaк ОДСУТАН ГОДИШЊИ ОДМОР др Гордана Гемаљевић
др Драгана Васић
Утoрaк ОДСУТАН ГОДИШЊИ ОДМОР др Гордана Гемаљевић др Драгана Васић
Средa ОДСУТАН ГОДИШЊИ ОДМОР др Гордана Гемаљевић др Драгана Васић
Четвртaк ОДСУТАН ГОДИШЊИ ОДМОР др Гордана Гемаљевић др Драгана Васић
Петaк ОДСУТАН ГОДИШЊИ ОДМОР др Гордана Гемаљевић др Драгана Васић