САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА  ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ

Дом здравља Саавски венац

   Телефонски број за информације:206 80 00 лок 111
   Период: 27.01.-31.01.2020.
РАДНО ВРЕМЕ
  Ана Тодоровић Ивана Грујић
 Понедељак ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ 
 Уторак ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ 
 Среда  ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ 
 Четвртак  ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ 
 Петак  ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ 
     
ishrana