Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 30.10.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 30.10.2019.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 01.11.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 08.11.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 19.11.2019.гoд.