Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 16.10.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 16.10.2019.гoд.
Одлука о закључењу оквирног споразума Пoстaвљенo: 29.10.2019.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 29.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Пoстaвљенo: 12.11.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Пoстaвљенo: 12.11.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Пoстaвљенo: 12.11.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 Пoстaвљенo: 12.11.2019.гoд.