Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 10.10.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 10.10.2019.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 14.10.2019.гoд.
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда Пoстaвљенo: 14.10.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 25.10.2019.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 25.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Партије 1, 3, 4 Пoстaвљенo: 21.11.2019.гoд.