Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 12.09.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 12.09.2019.гoд.
Одлука о закључењу оквирног споразума Пoстaвљенo: 02.10.2019.гoд.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Пoстaвљенo: 02.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 08.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Пoстaвљенo: 08.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 09.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Пoстaвљенo: 09.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 11.10.2019.гoд.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Пoстaвљенo: 11.10.2019.гoд.