Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 02.09.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 02.09.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 12.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 18.09.2019.гoд.