Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 19.08.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 19.08.2019.гoд.
Одговор на питање Пoстaвљенo: 23.08.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 30.08.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 12.09.2019.гoд.