Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 12.08.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 12.08.2019.гoд.
Обавештење о обустави поступка Пoстaвљенo: 23.08.2019.гoд.