Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 31.07.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 31.07.2019.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 01.08.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 01.08.2019.гoд.
Одговор на питање 02 Пoстaвљенo: 02.08.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 02.08.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 16.08.2019.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 16.08.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Пoстaвљенo: 02.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Пoстaвљенo: 02.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 Пoстaвљенo: 02.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 Пoстaвљенo: 04.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Пoстaвљенo: 04.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Пoстaвљенo: 04.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 Пoстaвљенo: 04.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партиј  4 Пoстaвљенo: 05.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партиј  2 Пoстaвљенo: 09.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партиј  6 Пoстaвљенo: 11.09.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партиј  12 Пoстaвљенo: 18.09.2019.гoд.