Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 30.07.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 30.07.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 09.08.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору Пoстaвљенo: 30.08.2019.гoд.