Почетна  //  Јавне набавке  //  Јавне набавке 2019  //  Набавка СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ 7/2019

Позив за подношење понуда

Пoстaвљенo: 06.06.2019.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 06.06.2019.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 10.06.2019.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 10.06.2019.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 10.06.2019.гoд.
Одговор на питање 02 Пoстaвљенo: 13.06.2019.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 13.06.2019.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 13.06.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 26.06.2019.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 26.06.2019.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 03.07.2019.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 03.07.2019.гoд.
Одлука о измени одлуке ообустави поступка Пoстaвљенo: 08.07.2019.гoд.
Одлука о из,еми одлуке о додели уговора Пoстaвљенo: 08.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 11 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 17 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 18 Пoстaвљенo: 19.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 03 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 04 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 05 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 06 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 09 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 14 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 15 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 16 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 19 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 23 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 24 Пoстaвљенo: 23.07.2019.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 22 Пoстaвљенo: 24.07.2019.гoд.