Почетна  //  Јавне набавке  //  Јавне набавке 2017

Пoзив зa дoстaвљaње пoнудa

Пoстaвљенo: 16.11.2017.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 16.11.2017.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 21.11.2017.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 30.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 11 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 14 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 15 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 16 Пoстaвљенo: 13.12.2017.гoд.
 

Пoзив зa дoстaвљaње пoнудa

Пoстaвљенo: 27.09.2017.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 27.09.2017.гoд.

Измена конкурсне документације - обавештење

Пoстaвљенo: 29.09.2017.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 29.09.2017.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 29.09.2017.гoд.
Одговор на питање 01 Пoстaвљенo: 03.10.2017.гoд.
Одговор на питање 02 Пoстaвљенo: 03.10.2017.гoд.
Oбавештење о измени конкурсне документације Пoстaвљенo: 05.10.2017.гoд.
Конкурсна документација 'измењена Пoстaвљенo: 05.10.2017.гoд.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Пoстaвљенo: 05.10.2017.гoд.
Одговор на питање 03 Пoстaвљенo: 06.10.2017.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 25.10.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Пoстaвљенo: 17.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Пoстaвљенo: 17.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 Пoстaвљенo: 23.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 Пoстaвљенo: 23.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 Пoстaвљенo: 23.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 Пoстaвљенo: 23.11.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Пoстaвљенo: 23.11.2017.гoд.
 

Пoзив зa дoстaвљaње пoнудa

Пoстaвљенo: 12.09.2017.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 12.09.2017.гoд.
Питања и одговори 01 Пoстaвљенo: 18.09.2017.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 18.09.2017.гoд.
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда Пoстaвљенo: 18.09.2017.гoд.
Питања и одговори 02 Пoстaвљенo: 22.09.2017.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 22.09.2017.гoд.
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда Пoстaвљенo: 22.09.2017.гoд.
Питања и одговори 03 Пoстaвљенo: 26.09.2017.гoд.
Измена конкурсне документације Пoстaвљенo: 26.09.2017.гoд.
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда Пoстaвљенo: 26.09.2017.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 13.10.2017.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 13.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 1 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 2 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 3 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 4 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 5 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 6 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 8 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 9 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 10 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 11 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 14 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
Обавештење о закњученом уговору - Партија 15 Пoстaвљенo: 31.10.2017.гoд.
 

Пoзив зa дoстaвљaње пoнудa

Пoстaвљенo: 24.03.2017.гoд.
Кoнкурснa дoкументaцијa Пoстaвљенo: 24.03.2017.гoд.

Одговор на питање 1

Пoстaвљенo: 29.03.2017.гoд.

Конкурсна документација - измена 1

Пoстaвљенo: 29.03.2017.гoд.
Одговор на питање 2 Пoстaвљенo: 30.03.2017.гoд.
Одлука о обустави поступка Пoстaвљенo: 13.04.2017.гoд.
Одлука о додели уговора Пoстaвљенo: 13.04.2017.гoд.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Пoстaвљенo: 19.04.2017.гoд.
Обавештење о закљученом угогору 'Партија 3 Пoстaвљенo: 28.04.2017.гoд.
Обавештење о закљученом угогору 'Партија 8 Пoстaвљенo: 28.04.2017.гoд.
Обавештење о закљученом угогору 'Партија 12 Пoстaвљенo: 28.04.2017.гoд.
Обавештење о закљученом угогору 'Партија 5 Пoстaвљенo: 05.05.2017.гoд.
Обавештење о закљученом угогору 'Партија 11 Пoстaвљенo: 05.05.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору 'Партија 2 Пoстaвљенo: 09.05.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору 'Партија 9 Пoстaвљенo: 09.05.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору 'Партија 13 Пoстaвљенo: 09.05.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору 'Партија 6 Пoстaвљенo: 10.05.2017.гoд.
Одлука о додели уговора 'Партија 1 Пoстaвљенo: 05.09.2017.гoд.
Обавештење о закљученом уговору 'Партија 1 Пoстaвљенo: 18.09.2017.гoд.