ПAСТEРОВA 1 

телефон за информације 011 20 68 875

  др.Ј.Магделинић др С. Лепић
др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк пре подне годишњи одмор после подне  
 Утoрaк пре подне годишњи одмор после подне  
 Средa пре подне годишњи одмор после подне  
 Четвртак пре подне годишњи одмор после подне  
 Петaк пре подне годишњи одмор до 30.10.2020г. после подне  

 

 Школски диспанзер ул.Војводе Миленка 35    телефон за информације 011 265 86 80;  011 3616 084                                                                                                              

   др Л. Ристић      
 Пoнедељaк после подне      
 Утoрaк после подне      
 Средa после подне      
Четвртак после подне      
 Петaк после подне