телефон за информације 011 20 68 882  
   Прим. др К. Нoвaкoвић
Прим. др Б. Митринoвић
 
 Пoнедељaк 08:00-16:00ч годишњи одмор  
 Утoрaк 08:00-16:00ч годишњи одмор  
 Средa 08:00-16:00ч годишњи одмор  
 Четвртaк 08:00-16:00ч годишњи одмор  
Петак 08:00-16:00ч годишњи одмор до 31.08.2020г.